تبلیغات
استخدام و آگهی کاریابی از سرتاسر ایران - استخدام شرکت شبکه نور صدای پارسیان کیش

استخدام در بانک پارسیان و سایر بانک های خصوصی

استخدام شرکت شبکه نور صدای پارسیان کیش

نویسنده :امیر کاویان
تاریخ:1391/03/7-20:09

استخدام شرکت شبکه نور صدای پارسیان کیش

۱- تکنسین الکترونیک فوق دیپلم یک نفر

۲- کارگر ساده انبار با ضامن یک نفر

۳- بازاریاب فروش با موتور یک نفر

enfo@sedacenter.com

استخدام شرکت شبکه نور صدای پارسیان کیش

۱- تکنسین الکترونیک فوق دیپلم یک نفر

۲- کارگر ساده انبار با ضامن یک نفر

۳- بازاریاب فروش با موتور یک نفر

enfo@sedacenter.com

themebox Logo